Για να αξιολογηθεί σωστά η προσφορά σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε σωστά τα πεδία.
   Αν χρειαστεί ρωτήστε και κάποιον απο το κτίριο που γνωρίζει περισσότερα απο εσάς.
   Σας ευχαριστούμε πολύ.


Ποιά από τις παρακάτω επιλογές αντιστοιχεί στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται :
α) παλαιότητα λέβητα
β) διαρροή νερού απο το λέβητα
γ) διαρροή καυσαερίων από το λέβητα
δ) φθορά των στοιχείων της μόνωσης και των προστατευτικών καλυμμάτων του Λέβητα