Για να αξιολογηθεί σωστά η προσφορά σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε σωστά τα πεδία.
   Αν χρειαστεί ρωτήστε και κάποιον απο το κτίριο που γνωρίζει περισσότερα απο εσάς.
   Σας ευχαριστούμε πολύ.


Το Λεβητοστάσιο της κεντρικής θέρμανσης βρίσκεται :
στο υπόγειο του κτιρίου
στο ισόγειο του κτιρίου
στην ταράτσα του κτιρίου
εκτός του κτιρίου

Αν θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές ας πατήστε εδώ