Αφορά εγκαταστάσεις όπου υπάρχει :

1. Μετρητής Φ.Α. με δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης Φ.Α. εώς το σημείο που θα τοποθετηθεί ο Επίτοιχος Λέβητας.
2. Κύκλωμα που τα σώματα του διαμερίσματος είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης και έχει γίνει πλήρωση με νερό και βρίσκονται υπό πίεση.Υπάρχει μελέτη Φυσικού Αερίου (Φ.Α):
Ναί

Όχι