Τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση μιας αξιόπιστης προσφοράς εγκατάστασης Φυσικού Αερίου είναι τα παρακάτω :

Θέλετε να κάνετε αντικατάσταση της εγκατάστασης πετρελαίου με νέα Φυσικού Αερίου
Θέλετε να κάνετε αποκοπή του διαμερίσματος από την Κεντρική Θέρμανση και εγκατάσταση αυτόνομης με Φυσικό Αέριο
Θέλετε να κάνετε νέα εγκατάσταση θέρμανσης (δεν υπάρχει σύστημα πετρελαίου ) με λέβητα και καυστήρα
Θέλετε να κάνετε νέα εγκατάσταση θέρμανσης ( δεν υπάρχει σύστημα πετρελαίου ) με επίτοιχο λέβητα σε διαμέρισμα ή μεζονέτα