Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για 1η έναυση της εγκατάστασης με Φυσικό Αέριο.

   Για οδηγίες 1ης έναυσης παρακαλώ πατήστε εδώ

Κατόπιν ελέγχου από εξιδικευμένο τεχνήτη ή από την εταιρία αερίου προέκυψαν παρατηρήσεις - προβλήματα στην εσωτερική εγκατάσταση :
Ναί Όχι
Διαπυστώθηκε διαρροή ή υπάρχει υπόνοια διαφυγής Φυσικού Αερίου στο περιβάλλον από την εσωτερική εγκατάσταση:
Ναί Όχι
Αν πατήσετε "ΝΑΙ" εννοούμε ότι :
α) ακούσατε την σειρήνα του ανιχνευτή να χτυπά και έκλεισε η ηλεκτροβάννα αερίου
β) εντοπίσατε οσμή Φυσικού Αερίου στο περιβάλλοντα χώρο του δικτύου ή του Λεβητοστασίου
γ) Κατόπιν επίσκεψης τεχνίτη ή εκπροσώπου της εταιρίας αερίου ενημερωθήκατε για διαφυγή - διαρροή Φυσικού Αερίου.

Αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης διαρροής Φυσικού Αερίου με ανιχνευτή και βαλβίδα αποκοπής (κάντε check στο κουτάκι):