Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για 1η έναυση της εγκατάστασης με Φυσικό Αέριο.

   Για οδηγίες 1ης έναυσης παρακαλώ πατήστε εδώ

    Οι πληροφορίες είναι εξιδικευμένες και απαιτείται γνώση και εργαλεία για να προχωρήσετε.

    Ελέγξτε τον ελκυσμό της καπνοδόχου κατά την εκκίνηση αλλά και κατά την λειτουργία του συστήματος για    τουλάχιστον 10 λεπτά. (μη τυχόν και υπάρχουν κατάλοιπα στην καπνοδόχο του συστήματος)

   Σας ευχαριστούμε πολύ.


Ο καυστήρας Φυσικού Αερίου ξεκινά, κάνει το πρόγραμμα και μπλοκάρει :
Ναί Όχι