Η παρακάτω προσφορά αφορά :

1) την επισκευή - προσαρμογή της υπαρχούσης καπονοδόχου για κάυση καυσίμου Φ.Α.
2) την τοποθέτηση νέας ανοξείδωτης καπνοδόχου διπλού τοιχώματος με υλικό INOX D-304 με μόνωση ενδιάμεσα
3) την αντικατάσταση με γκρέμισμα της υπάρχούσης καπνοδόχου και τοποθέτηση νέας διπλού τοιχώματος με υλικό INOX D-304 με μόνωση ενδιάμεσα.Με βάση το υλικό κατασκευής η καμινάδα είναι :
Χτιστή
Ελενίτ
Τσιμεντοσωλήνας