Δώστε θερμική ισχύς λέβητα (αναγράφεται στο φύλλο ελέγχου)
Πόσους ορόφους έχει η πολυκατοικία :
Δώστε αριθμό διαμερισμάτων
Η θέρμανση είναι :
Κεντρική Αυτόνομη
Επιθυμείτε ο κυλοφορητής μεταβλητής παροχής να είναι:
Συμβατικός (εφόσον υπάρχει τύπος που να τον αντικαθιστά) Ηλεκτρονικός(inverter)
Ο υπάρχων κυκλοφορητής είναι μάρκας :
Υπάρχει τριφασική παροχή στο Λεβητοστάσιο :
Ναί Οχι

Αν θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές ας πατήστε εδώ