Επιδότηση για:
Κεντρική Θέρμανση Κτιρίου
Μονοκατοικία (ανεξαρτήτων ορόφων) και υπάρχει μια παροχή ρεύματος
Αποκοπή Διαμερίσματος από την Κεντρική Θέρμανση και εγκατάσταση ατομικής