Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά Τεχνικούς Φ.Α., Μηχανολόγους, ή γνώστες του αντικειμένου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Κατασκευή Δικτύου Φ.Α.
Μετρήτης στο μπαλκόνι μέσο ανυψωτικής στήλης

Μετρήτης στην είσοδο της πολυκατοικίας ή του ακινήτου